PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Transplantaattolerantie
Author(s): VANHOLDER R, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 23   Date: 1999   
Pages: 1676-1682
DOI: 10.2143/TVG.55.23.5000609

Abstract :
Het uitlokken van tolerantie kan mogelijk een gunstig effect hebben op het uitblijven van chronisch entfalen. Tolerantie kan worden bepaald als de toestand waarin het lichaam van de acceptor absoluut niet reageert op de inplanting van het donororgaan.

Een observatie bij tolerantie is het zogenaamde chimerisme, waarbij donorcellen en acceptorcellen vreedzaam naast mekaar voortbestaan in het lichaam van de acceptor. Of dit chimerisme de oorzaak is van de tolerantie dan wel pas mogelijk wordt nadat tolerantie ontstaan is, blijft onduidelijk.

Recentelijk werden een aantal strategieën ontwikkeld die chimerisme in de hand werken: infusie van donorbeenmergcellen in combinatie met totale lichaamsbestraling, of toediening van cytotoxisch T-lymfocyt-A4-Ig (CTLA4-Ig), dat CD28-B7-gemedieerde costimulatorische signalen naar de T-lymfocyten blokkeert.

Een probleem is dat deze strategieën pas succesvol worden indien de klassieke immunosuppressie tot een minimum wordt herleid.

Geen abstract

download article
18.209.104.7.