PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Interferon-bèta-therapie bij multiple sclerose
Author(s): DEBRUYNE J, PHILIPPÉ J, DE REUCK J, , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 55    Issue: 23   Date: 1999   
Pages: 1689-1694
DOI: 10.2143/TVG.55.23.5000611

Abstract :
Van 1993 tot 1998 werden vier belangrijke placebogecontroleerde trials gepubliceerd bij patiënten met relapsing-remitting en secundair progressieve multiple sclerose. Het positief effect op de aanvallen, de letsels op de MRI en de progressie werden aangetoond.

Nu twee subvormen van interferon-bèta (IFN-ß) in de behandeling van multiple sclerose voor terugbetaling erkend zijn, worden in dit artikel enkele bedenkingen en praktische richtlijnen besproken.

Daar het een levenslange behandeling betreft, zijn nauwkeurige indicatievorming, continue follow-up en voorlichting van de patiënt noodzakelijk.

Geen abstract

download article
35.175.200.4.