PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Farmacotherapie van stemmingsstoornissen: actuele trends
Author(s): D’HAENEN HAH, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 8   Date: 2000   
Pages: 561-565
DOI: 10.2143/TVG.56.8.5000718

Abstract :
Voor de behandeling van depressieve stoornissen kwamen recentelijk verschillende nieuwe geneesmiddelen op de markt of zullen in de nabije toekomst beschikbaar worden.

Zij worden beschouwd als over het algemeen even doeltreffend als de oudere middelen, als veiliger in overdosis; zij vertonen ook een gunstiger bijwerkingenprofiel. Er bestaat een toegenomen aandacht voor geneesmiddeleninteracties, seksuele bijwerkingen, therapietrouw, "gender"-aspecten, en behandeling op lange termijn.

Voor wat bipolaire stoornissen betreft, valt een meer kritische houding op tegenover lithium, een meer veralgemeend gebruik van anticonvulsiva en het uittesten van nieuwere anticonvulsiva en atypische neuroleptica. Ofschoon er geen sprake is van een doorbraak, laten nieuwe inzichten een meer gesofisticeerde farmacotherapeutische aanpak van stemmingsstoornissen toe.

Geen abstract

download article
18.209.104.7.