PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Psychotherapie en psychiatrie. Een pleidooi voor zelfbewuste bescheidenheid
Author(s): PIETERS G, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 8   Date: 2000   
Pages: 566-575
DOI: 10.2143/TVG.56.8.5000719

Abstract :
Psychiatrie is het medisch specialisme dat geestesziekten bestudeert en behandelt... Haar vakgebied is de menselijke geest, niet (slechts) de hersenen. Hersenen en psyche zijn met elkaar verbonden als de danser en de dans (Andreasen). Een benadering die noodzakelijk zowel biologisch als psychologisch-psychotherapeutisch is, volgt hieruit.

De invloed van het sociale, zowel op de patiënt als op de geboden zorg krijgt daarbij dikwijls te weinig aandacht.

Te veel nog bepalen ideologie en scholenstrijd de wijze waarop psychiaters naar psychische stoornissen kijken en voor psychiatrische patiënten zorgen.

Een (welbegrepen) wetenschappelijkheid en pragmatisme kunnen aan deze ongelukkige situatie verhelpen. Wetenschap die toetst en bevraagt noopt tot bescheidenheid, maar laat ook plaats voor enige zelfbewuste tevredenheid.

Geen abstract

download article
54.161.118.57.