PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Inflammatoire myopathieën
Author(s): DE BLEECKER J, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 8   Date: 2000   
Pages: 576-581
DOI: 10.2143/TVG.56.8.5000720

Abstract :
Polymyositis, "inclusion body"-myositis en dermatomyositis zijn de drie belangrijkste inflammatoire spierziekten. Zij kunnen onderscheiden worden door klinisch onderzoek, elektromyografie en lichtmicroscopisch onderzoek van een spierbiopt.

De celgemedieerde immunopathogenese van polymyositis en inclusion-bodymyositis is fundamenteel verschillend van de complementgemedieerde antilichaamreactie tegen intramusculaire endotheelcellen die men bij dermatomyositis aantreft. Een groot aantal ectopische eiwitten is aangetoond in bepaalde spiervezels bij inclusion-bodymyositis; dit wijst op andere dan immunologische pathogenetische factoren bij deze myopathie.

Het belang van een biopsie bij het stellen van de zekerheidsdiagnose wordt benadrukt.

Peroraal toegediende corticosteroïden blijven de hoeksteen van de behandeling van polymyositis en dermatomyositis, maar zijn meestal niet effectief bij inclusion-bodymyositis. Er is een evolutie naar intraveneus toegediende gepulseerde hoge dosissen methylprednisolon voor zowel aanvals- als onderhoudstherapie. Verschillende andere immunosuppressieve farmaca kunnen worden gebruikt. Bijwerkingen kunnen door preventieve maatregelen deels worden beperkt. Bij dermatomyositis heeft nu ook intraveneuze immunoglobulinebehandeling een plaats verworven.

Geen abstract

download article
18.209.104.7.