PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Cognitieve tests en schalen in de diagnostiek en de follow-up van dementiesyndromen
Author(s): SANTENS P, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 8   Date: 2000   
Pages: 599-605
DOI: 10.2143/TVG.56.8.5000723

Abstract :
Cognitieve disfunctie is het kernsymptoom van het syndroom van de dementie. Cognitieve testing maakt dan ook een essentieel deel uit van de diagnostiek, de differentiële diagnostiek en de follow-up van dementerenden.

In het kader van de evaluatie van de medicamenteuze behandeling van dementering is een adequaat begrip van cognitieve testing nog belangrijker geworden.

Onderzoek van de cognitieve functies kan gebeuren aan de hand van formeel neuropsychologisch onderzoek en een aantal klinisch bruikbare, verkorte varianten van neuropsychologische tests. Daarnaast worden frequent cognitieve schalen gebruikt. Het gebruik van deze schalen en de interpretatie ervan, in functie van diagnostiek en follow-up, dienen omzichtig te gebeuren.

De evaluatie van een dementerende, zeker bij medicamenteuze trials, vergt meer dan het louter inschatten van de cognitie en dient aangevuld te worden met globale inschattingen van verandering, van het gedrag en van de dagdagelijkse functies.

Geen abstract

download article
35.175.200.4.