PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Positronemissietomografie (PET): een nieuwe techniek in de respiratoire oncologie. Deel 3: Locoregionale en extrathoracale stadiëring van het niet-kleincellig longcarcinoom
Author(s): VANSTEENKISTE JF, STROOBANTS SG, DE LEYN PR, VERBEKEN EK, DEMEDTS MG, MORTELMANS LA, LEUVEN LUNG CANCER GROUP , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 8   Date: 2000   
Pages: 615-622
DOI: 10.2143/TVG.56.8.5000725

Abstract :
De therapeutische benadering van het niet-kleincellig longcarcinoom wordt vooral bepaald door de uitgebreidheid of stadiëring. Het aantrekkelijke aan positronemissietomografie met 18F-2-fluoro-2-deoxy- D-glucose (FDG-PET) is dat er in één tijd zowel beeldvorming van de primaire tumor, als locoregionale en extrathoracale stadiëring kan gebeuren. In de evaluatie van extrathoracale metastasen is FDG-PET een waardevolle aanvulling gebleken in gevallen waar de klassieke radiologische onderzoeken van lever, bot of bijnieren twijfelachtige resultaten opleveren. In hoeverre FDG-PET een deel van die klassieke onderzoeken kan gaan vervangen, blijft vooralsnog onduidelijk.

In de beoordeling van de regionale lymfekliermetastasen heeft thoracale CT een accuraatheid van slechts 60%, en daarom is mediastinoscopie meestal aangewezen. FDG-PET is veel accurater dan CT, en maakt correcter het onderscheid tussen direct operabele en lokaal meer gevorderde gevallen. Meer bepaald heeft een normaal mediastinaal FDG-PET-beeld een zeer hoge negatieve predictiewaarde, wat kan impliceren dat in de klinische praktijk dan geen mediastinoscopie meer dient te gebeuren. FDG-PET is in die gevallen een adequater, en vermoedelijk ook kostenbesparend, alternatief.

Geen abstract

download article
54.161.118.57.