PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gastro-oesofagale refluxziekte: een brede consensus omtrent diagnostiek en therapie
Author(s): JANSSENS J, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 12   Date: 2000   
Pages: 894-900
DOI: 10.2143/TVG.56.12.5000779

Abstract :
Gastro-oesofagale refluxziekte is reflux die symptomen veroorzaakt die de levenskwaliteit van de patiënt verslechteren en/of die aanleiding geeft tot verwikkelingen. Er bestaat dus een endoscopie-negatieve en een endoscopie-positieve vorm van refluxziekte. De pathogenese van refluxziekte omvat drie mechanismen: een permissief mechanisme dat berust op een gestoorde gastro-oesofagale motoriek, een agressief mechanisme dat vooral berust op maagzuur en een resistief mechanisme van cytoprotectie.

Een endoscopie, vroegtijdig in de behandeling, laat toe de medische therapie te sturen: bij endoscopie-negatieve refluxziekte en bij milde oesofagitis moet de behandeling de symptomen controleren; bij ernstige oesofagitis dient de behandeling eveneens de letsels te controleren om verdere verwikkelingen te voorkomen.

In de behandeling van refluxziekte worden hygiënische en dieetmaatregelen, alhoewel nuttig, minder benadrukt dan voorheen. Voor de medicamenteuze behandeling zijn cisapride, H2-receptorantagonisten (H2RA) en protonpompinhibitoren (PPI’s) ter beschikking en men onderscheidt hier een empirische naast een initiële en chronische therapie. Een gedetailleerd behandelingsschema is beschreven in de tekst. Antirefluxchirurgie is voor een aantal patiënten een valabel alternatief.

Geen abstract

download article
34.226.234.20.