PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Waarom een navelstrengbloedbank?
Author(s): BRIES G, SPITZ B, UYTTEBROECK A, BOOGAERTS MA, , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 13   Date: 2000   
Pages: 966-972
DOI: 10.2143/TVG.56.13.5000794

Abstract :
Navelstrengbloed blijkt een rijke bron van sterk prolifererende hematopoëtische progenitorcellen te zijn en wordt aldus meer en meer gebruikt voor het uitvoeren van allogene stamceltransplantaties, voornamelijk bij kinderen met maligne en congenitale hematologische aandoeningen.

Multipele banken in vele landen zijn gestart met het collecteren, verwerken en bewaren van navelstrengbloed. De HLA-typeringen ervan zijn beschikbaar in internationale registers, naar analogie met de registers van vrijwillige beenmergdonoren.

Door de risicoloze afname, de overvloed aan potentiële donaties, de snelle beschikbaarheid van het staal en de geringere verenigbaarheidsvereisten zijn de voordelen voor donor en recipiënt duidelijk.

Wel blijft het klinisch gebruik ervan voorlopig beperkt, aangezien het volume dat kan gecollecteerd worden onvermijdelijk beperkt is en dus voorlopig voornamelijk kinderen met deze bron van stamcellen worden getransplanteerd. Zelfs dan merkt men nog een langere periode tot volledig hematologisch herstel op, doch een geringer optreden van "graft-versus-host disease", wat resulteert in vergelijkbare morbiditeits- en mortaliteitscijfers na het gebruik van beenmerg en dit ondanks transplantaties met een grotere HLA-dispariteit.

Expansietechnieken zijn in volle ontwikkeling, zodat verwacht wordt dat in de nabije toekomst ook volwassenen veilig kunnen getransplanteerd worden met deze stamcellen. Meer uitgebreide klinische ervaring is nodig om de precieze indicaties en doelgroepen te definiëren.

Meer uitgebreide klinische ervaring is nodig om de precieze indicaties en doelgroepen te definiëren.

Geen abstract

download article
34.239.158.107.