PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Neurocognitieve verschillen tussen man en vrouw
Author(s): VINGERHOETS G, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 13   Date: 2000   
Pages: 985-994
DOI: 10.2143/TVG.56.13.5000797

Abstract :
Neuropsychologisch onderzoek toont aan dat vrouwen gemiddeld beter presteren op taken die een goede taalbeheersing vereisen, terwijl mannen beter zijn in taken die ruimtelijk inzicht vergen.

De subtiele, maar significante geslachtsverschillen in spatiële en verbale vaardigheden kunnen te maken hebben met de manier waarop deze functies bij mannen en vrouwen over de beide hersenhemisferen zijn verdeeld. Er zijn experimentele en neuroanatomische indicaties dat vrouwen functioneel minder gelateraliseerd zijn dan mannen.

Sommige auteurs zien de neurocognitieve sekseverschillen als het eindproduct van een langdurig evolutief proces in adaptieve seksuele differentiatie in voedselverzameling. Andere beschouwen de verschillen als een bijproduct van de differentiële invloed van hormonen of (cerebrale) maturatiesnelheid op de hersenen. Dit artikel zet de verschillende hypothesen en hun argumenten op een rij en situeert het relatieve belang van seksegebonden cognitieve verschillen.

Geen abstract

download article
35.175.200.4.