PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aansluitende of electieve angioplastiek?
Author(s): VAN LANGENHOVE G, VERMEERSCH P, CONVENS C, STOCKMAN D, VANAGT E, VAN DEN HEUVEL P, VAN DEN BRANDEN F, , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 13   Date: 2000   
Pages: 995-1001
DOI: 10.2143/TVG.56.13.5000798

Abstract :
Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) is een algemeen aanvaarde en vaak gebruikte behandeling van coronairlijden. Twee strategieën zijn hierbij mogelijk: de electieve en de aansluitende angioplastiek. Beide zijn gevalideerde technieken, elk met hun voor- en nadelen, die in de tekst ruimschoots aan bod komen.

Slechts een beperkt aantal studies heeft kosten en baten van beide behandelingswijzen vergeleken; geen van beide strategieën heeft echter het pleit in zijn voordeel kunnen beslechten.

Een aansluitende strategie kan gevolgd wanneer het relatief eenvoudige letsels (meestal ééntakslijden) betreft, wanneer stabilisatie van de angorklachten dringendheid vereist of nog, wanneer de patiënt op een snelle en medisch verantwoorde behandeling aandringt.

De interventiecardioloog dient, in overleg met zijn patiënt en met zijn collega’s, de voor- en nadelen van beide behandelingsmodaliteiten af te wegen.

Geen abstract

download article
34.239.158.107.