PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Epidemiologie van pneumokokkeninfecties in België
Author(s): VERHAEGEN J, VANDEVEN J, VERBIEST N, VAN ELDERE J, VERBIST L, , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 18   Date: 2000   
Pages: 1291-1300
DOI: 10.2143/TVG.56.18.5000847

Abstract :
In België wordt de surveillance van infecties met Streptococcus pneumoniae waargenomen door een netwerk van een honderdtal laboratoria. Pneumokokken geïsoleerd uit hemoculturen, lumbaalvocht en middenooretter worden door deze laboratoria samen met epidemiologische gegevens verzonden naar het referentielaboratorium. Sedert 1980 werden meer dan 9900 pneumokokken geanalyseerd voor wat betreft hun kapseltype en antibiogram.

De pneumokokken behoren tot 37 van de 46 beschreven serogroepen/serotypen (SGT). De 10 meest frequente typen vertegenwoordigen samen 77,4% van de pneumokokken. Het thans gebruikte 23-valent pneumokokkenvaccin biedt een theoretische bescherming van 95%.

Voor bacteriëmische pneumonie moet men rekening houden met een sterfterisico van meer dan 10%. De resistentie tegen penicilline nam toe van 0,9% in 1985 tot 10% in 1997. De tetracyclineresistentie schommelde rond de 15% gedurende de periode 1980-1995, maar steeg daarna progressief tot 23,2% in 1997. Ook de erytromycineresistentie kende een stijgend verloop van 5,2% in 1986 tot 28,6% in 1997. Resistentie tegen ofloxacine werd bij een zeer klein aantal pneumokokken vastgesteld.

Geen abstract

download article
34.226.234.20.