PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Argumenten voor pneumokokkenvaccinatie bij iedereen ouder dan 65 jaar
Author(s): PEETERMANS WE, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 18   Date: 2000   
Pages: 1318-1324
DOI: 10.2143/TVG.56.18.5000851

Abstract :
Wetenschappelijke adviescommissies in ons land en in de meeste landen in Europa en Noord-Amerika vermelden in hun aanbevelingen voor vaccinatie tegen pneumokokkeninfecties de indicatie "iedereen boven de leeftijd van 60 of 65 jaar". Argumenten om dit leeftijdscriterium te hanteren naast de algemeen aanvaarde indicatie "volwassenen met chronische aandoeningen" zijn:

- de toename van de incidentie en ernst van invasieve pneumokokkeninfecties bij deze bevolkingsgroep,

- de goede antistofrespons na vaccinatie,

- de werkzaamheid van het vaccin tegen invasieve pneumokokkeninfecties, aangetoond in grote case-control- en cohortstudies,

- de werkzaamheid van het vaccin bij de bestrijding van een epidemie met een multiresistente pneumokok,

- de veiligheid en de kosteneffectiviteit van het vaccin,

- de betere vaccinatiegraad bij een strategie op basis van de leeftijd in vergelijking met deze op basis van de risico's.

De aanbevelingen voor een veralgemeende pneumokokkenvaccinatie bij 60- en 65-plussers berusten op dezelfde wetenschappelijke argumenten, die gehanteerd worden ter staving van de veralgemeende influenzavaccinatie in deze leeftijdsgroep.

Geen abstract

download article
54.161.118.57.