PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een knieprothese bij de geriatrische patiënt anno 2000
Author(s): BELLEMANS J, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 19   Date: 2000   
Pages: 1373-1375
DOI: 10.2143/TVG.56.19.5000860

Abstract :
Wanneer een kniegewricht dermate beschadigd is dat de patiënt gehandicapt is en conservatievere opties geen redelijke kans meer bieden, kan een knieprothese aangewezen zijn. Hiermee kan een belangrijke verbetering van de subjectieve en objectieve klachten bekomen worden. Na een revalidatie van 3 tot 6 maanden komt meestal een belangrijke pijnvermindering voor en is het kniegewricht stabiel en behoorlijk beweeglijk.

De belangrijkste vroegtijdige postoperatieve problemen zijn wondgenezingsstoornissen, infectie en diep-veneuze trombose.

Op langere termijn zijn mechanische loslating en slijtage van de polyethyleenlaag de majeure oorzaken van falen.

Na 10 jaar echter is 90 tot 95% van de geïmplanteerde knieprothesen nog behoorlijk functioneel.

Geen abstract

download article
35.175.200.4.