PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De heelkundige behandeling van het bronchuscarcinoom bij de oudere patiënt
Author(s): DENEFFE G, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 19   Date: 2000   
Pages: 1383-1385
DOI: 10.2143/TVG.56.19.5000863

Abstract :
Bij bejaarde mannen stijgt de kans op een bronchuscarcinoom. Het gaat dan meestal om een plaveiselcelcarcinoom en om een gelokaliseerde aandoening. De hoge leeftijd wordt nog steeds als dé determinerende factor beschouwd bij de behandelingskeuze en precies wegens een gevorderde leeftijd wordt te vaak de heelkunde verworpen, die nochtans de grootste kans op genezing biedt.

De eventuele postoperatieve mortaliteit houdt verband met de cardiovasculaire toestand van de patiënt en vooral met de meer uitgebreide resecties (pneumonectomie, wandresectie of uitgebreide lymfeklieruitruiming).

Tumoren van stadium I en II (beperkt tot de long) komen wel in aanmerking daar ze behandeld kunnen worden door standaardresecties (lobectomie bij voorkeur). Zo een heelkundige ingreep werkelijk tegenaangewezen is, vormt radiotherapie met curatief opzet een goed alternatief bij kleine tumoren (< 3 cm - T1).

Geen abstract

download article
34.239.158.107.