PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Motiveren van patiënten tot gedragsverandering
Author(s): DE BOURDEAUDHUIJ I, CROMBEZ G, , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 19   Date: 2000   
Pages: 1417-1424
DOI: 10.2143/TVG.56.19.5000870

Abstract :
Mensen aanzetten tot gezond gedrag is vaak moeilijker dan verwacht. In hun pogingen om mensen te overtuigen van het belang van bv. stoppen met roken of het eten van gezonde voeding, worden artsen vaak geconfronteerd met weinig medewerking of een gebrek aan motivatie van hun patiënten.

In dit artikel wordt het "transtheoretisch model" van Prochaska et al. beschreven, waarin wordt aangetoond dat gedragsverandering een langzaam proces doorheen vijf stadia is.

Dit manuscript heeft twee bedoelingen. Enerzijds wordt een model voorgesteld waarvan we menen dat het praktisch bruikbaar is voor medici en paramedici als een soort heuristiek om in de praktijk te kijken naar en om te gaan met gedragsverandering. Binnen deze context worden richtlijnen gegeven voor het benaderen van patiënten m.b.t. gedragsverandering in de verschillende stadia en met een speciale aandacht voor motivatie.

Anderzijds vormt dit artikel het eerste deel van een tweeluik. In het tweede artikel, dat hierop volgt, wordt het hier beschreven transtheoretisch model gebruikt als kader om de resultaten van een onderzoek naar fysieke activiteit in een representatieve steekproef van Belgen te bespreken.

Geen abstract

download article
54.161.118.57.