PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Fysieke activiteit in een volwassen Belgische populatie: een toepassing van het transtheoretisch model
Author(s): VAN BEECK B, DE BOURDEAUDHUIJ I, , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 19   Date: 2000   
Pages: 1425-1433
DOI: 10.2143/TVG.56.19.5000871

Abstract :
Een ongezonde levensstijl verhoogt de kans op het krijgen van beschavingsziekten. Een gebrek aan voldoende fysieke activiteit wordt gerelateerd aan een hoger risico op het krijgen van hart- en vaatziekten, kanker, obesitas, enz... Dit artikel beschrijft een onderzoek bij een representatieve steekproef van 1 000 personen uit de Belgische bevolking naar de mate van fysieke activiteit, gebruikmakend van gestructureerde interviews. Het "transtheoretisch model" ontwikkeld door Prochaska en DiClemente werd hierbij gebruikt als kader. Het doel van deze studie was het onderzoeken van 1) de distributie van fysieke activiteit in de bevolking over de verschillende fasen van het transtheoretisch model, 2) de relatie tussen het zelf gerapporteerd stadium van gedragsverandering en de mate van fysieke activiteit, en 3) de verhouding van de stadia van gedragsverandering naargelang verschillende demografische factoren.

De resultaten tonen aan dat deze Belgische bevolkingsgroep bijzonder weinig fysiek actief is in de vrije tijd. Bovendien geeft 50% van de proefgroep aan ook niet van plan te zijn om daar op korte of middellange termijn iets aan te veranderen. Specifieke risicogroepen voor fysieke activiteit zijn vrouwen, lagergeschoolden, gescheiden personen, huisvrouwen, arbeiders, en mensen met overgewicht of obesitas. Richtlijnen worden gegeven voor de promotie door artsen van fysieke activiteit.

Geen abstract

download article
35.175.200.4.