PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De acute buik
Author(s): HIELE M, , , , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 20   Date: 2000   
Pages: 1459-1463
DOI: 10.2143/TVG.56.20.5000875

Abstract :
Een acute buik is een frequente en ernstige, potentieel bedreigende situatie. Een goede anamnese en klinisch onderzoek zijn van primordiaal belang voor het bepalen van de verdere aanpak. Alhoewel pijnstilling lange tijd omstreden was bij een acute buik, is het humaan en veilig om adequate pijnstilling toe te dienen.

In veel gevallen zullen een aantal gerichte aanvullende onderzoekingen noodzakelijk zijn: vooral de overzichtsopname van het abdomen, het echografisch onderzoek, en de CT-scan zijn vaak van nut.

Bij oudere patiënten is de prognose slechter o.m. wegens meer ernstige oorzaken en de comorbiditeit. Bij onduidelijke oorzaken van een acute buik kan ofwel vrij snel een laparoscopische exploratie gebeuren, of kan een meer afwachtende houding worden aangenomen. Beide mogelijkheden hebben hun voor- en tegenstanders. In een aantal gevallen, vooral bij kinderen en jongere patiënten, treedt een spontaan gunstige evolutie op en wordt geen zekerheidsdiagnose bekomen (niet-specifieke abdominale pijn).

Geen abstract

download article
34.226.234.20.