PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aldosteronantagonisten in de behandeling van hartfalen
Author(s): DROOGNÉ W, VAN CLEEMPUT J, VANHAECKE J, , , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 21   Date: 2000   
Pages: 1547-1550
DOI: 10.2143/TVG.56.21.5000887

Abstract :
Hartfalen is een groeiend gezondheidsprobleem. Grootschalige studies toonden aan dat de prognose bij bepaalde patiënten kan verbeterd worden met ACE-remmers en ß-blokkers. Toch blijft het een invaliderende en dodelijke ziekte.

De RALES-studie toont aan dat de prognose bij ernstig hartfalen significant kan verbeterd worden door een lage dosis spironolacton toe te voegen aan de standaardbehandeling. Het risico op sterfte werd met 30% verminderd, het aantal hospitalisaties voor hartfalen met 35%. Spironolacton is een aldosteronreceptorantagonist die reeds jaren op de markt is als diureticum en antihypertensivum.

Spironolacton (25 mg per dag) gecombineerd met een ACE-remmer was veilig en werd goed verdragen. Patiënten met nierinsufficiëntie (creatinine > 2,5 mg/dl) en/of hyperkaliëmie (kalium > 5 mmol/l) waren niet in de studie opgenomen. Gynaecomastie deed zich voor bij 10% van de behandelende patiënten.

Op grond van deze studie kan spironolacton 25 mg per dag aanbevolen worden voor de patiënten met ernstig symptomatisch (NYHA-klasse III of IV) systolisch (ejectiefractie < 35%) hartfalen als er een relatief bewaarde nierfunctie is zonder hyperkaliëmie.

Of er een plaats is voor de aldosteronreceptorantagonisten bij de andere hartfalenpatiënten zal door verdere studies moeten bepaald worden.

Geen abstract

download article
34.226.234.20.