PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intrapartale spoeling met chloorhexidine als preventie van neonatale kolonisatie met groep-B-streptokokken (GBS)
Author(s): COPPENS H, VERGUTS L, VERVLIET J, KERSEMANS L, , , , , , , , , , ,
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 56    Issue: 21   Date: 2000   
Pages: 1558-1562
DOI: 10.2143/TVG.56.21.5000889

Abstract :
Het opzet van deze trial was nagaan of vaginale spoeling met chloorhexidine 0,2% tijdens de arbeid de verticale overdracht van groep-B-streptokokken verminderde in onze populatie.

Hiertoe werden 648 parturi├źnten in 2 groepen verdeeld waarbij een groep bij opname, en tot aan de partus, om de 6 uur werd gespoeld met 250 ml chloorhexidine 0,2%. De andere groep kreeg geen spoeling. De resultaten suggereren een trend tot vermindering van de overdracht.

Aangezien de methode veilig, eenvoudig en goedkoop is, kan ze als routine worden aanbevolen en dit zowel in hospitaalmilieu, bij thuisbevallingen, als in de ontwikkelingslanden.

Geen abstract

download article
34.236.170.48.