PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Testvragen vooraleer u deze artikels leest
Author(s): DE BOECK C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 2   Date: 2001   
Pages: 89-90
DOI: 10.2143/TVG.57.2.5000944

Abstract :
Geen samenvatting

Geen abstract

download article
34.226.234.20.