PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Essentiële trombocytose
Author(s): OFFNER F, JANSSENS A, VERMEIREN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 2   Date: 2001   
Pages: 106-111
DOI: 10.2143/TVG.57.2.5000948

Abstract :
Essentiële trombocytose is een chronische myeloproliferatieve aandoening waarbij een kloon stamcellen kan uitgroeien met vorming van plaatjes die een tekort vertonen in de negatieve feedback op trombopoëtine. In tegenstelling tot de andere myeloproliferatieve aandoeningen gaat essentiële trombocytose zelden over naar acute leukemie. Bij de hoogrisicopatiënt (> 60 jaar, vooraf trombose) is een celremmende behandeling aangewezen. Op heden gaat de eerste keuze daarbij naar hydroxyurea.
Bij patiënten met vasomotorische symptomen wordt aspirine geassocieerd, bij patiënten met bloedingen niet.
Bij asymptomatische patiënten is de grens van waaraf men een therapie moet starten onduidelijk, vooral bij jonge patiënten. Celremmers zijn waarschijnlijk pas nuttig vanaf een drempel van 1 500 000 plaatjes/µl of bij de aanwezigheid van duidelijke cardiovasculaire risicofactoren. De vroegere behandelingen met 32P en alkylerende agentia als busulfan zijn slechts zeer beperkt aangewezen bij symptoma"tische oudere patiënten die onder hydroxyurea oncontroleerbaar hoge plaatjesaantallen behouden.
Interferon is een alternatief waarnaar vooral bij jonge vrouwen met zwangerschapsverwikkelingen kan worden gegrepen omdat dit expliciet non-mutageen en niet-teratogeen is.
Anagrelide is een non-mutageen alternatief waarvan de juiste waarde nog moet vastgelegd worden.

Geen abstract

download article
54.81.69.220.