PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kenmerken en problemen van personen met een niet-aangeboren hersenletsel: een kwantitatieve studie
Author(s): VANHEULE S, WOUTERS C, KELCHTERMANS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 2   Date: 2001   
Pages: 112-121
DOI: 10.2143/TVG.57.2.5000949

Abstract :
Personen met een niet-aangeboren hersenletsel die in een thuissituatie verblijven, vormen een vrij grote zorgbehoevende groep in onze samenleving.
Via een onderzoek met een schriftelijke rondvraag bij 287 personen, werd nagegaan welke de kenmerken zijn van deze groep. Hierbij werden biografische gegevens, medische classificaties van het letsel, zelfredzaamheidskenmerken en de mate van beroep doen op derden in beeld gebracht.
Zo blijkt uit het onderzoek dat de meerderheid van de ondervraagde personen beschikt over een hoge communicatieve zelfredzaamheid, terwijl de meerderheid eveneens momenteel geen beroep doet op georganiseerde dagbesteding of werk. Bij veel mensen zijn de sociale contacten gedaald. De gegevens lijken te suggereren dat er nood is aan meer aangepaste zorgverstrekking voor deze doelgroep.
Verder worden verschillen tussen subgroepen onderzocht en in kaart gebracht.

Geen abstract

download article
18.206.241.26.