PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ambulante transvaginale hydrolaparoscopie: een nieuwe techniek in de diagnose van endometriose en tubaire infertiliteit
Author(s): GORDTS S, BROSENS I, CAMPO R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 2   Date: 2001   
Pages: 122-131
DOI: 10.2143/TVG.57.2.5000950

Abstract :
De transvaginale hydrolaparoscopie is een ambulant uitgevoerd endoscopisch onderzoek gebaseerd op een eenvoudige naaldpunctietechniek van de Douglasholte, waarbij warm fysiologisch water gebruikt wordt als distentiemedium. De procedure werd onderzocht als een eerstelijnsdiagnostisch endoscopisch onderzoek bij patiënten met subfertiliteit.
De vaginale toegangspoort laat, zonderbijkomende manipulatie, een directe en volledige visualisatie toe van de tubo-ovariale structuren in hun normale positie.
Ovariale en peritoneale adhesies, die bij een standaardlaparoscopie niet opgemerkt worden door de hoge intra-abdominale druk veroorzaakt door het CO2-pneumoperitoneum, worden uitzonderlijk goed zichtbaar door de hydroflotatie. In een groep van 157 patiënten bedroeg het falingspercentage 3,8% voornamelijk te wijten aan distentie van het peritoneum in de beginfase of aan obesitas. Het verwikkelingspercentage bedroeg 1,3%; hiervoor volstond een conservatieve behandeling.
De transvaginale hydrolaparoscopie, indien aangewezen in combinatie met een hysteroscopie, chromopertubatietest en eventuele salpingoscopie, laat toe een vroegtijdige en volledige ambulante exploratie van de pelvis uit te voeren bij subfertiele patiënten en mogelijk ook bij patiënten met chronische pelvische pijn. Hierdoor wordt nodeloos uitstel van een diagnose en het opstarten van een accurate behandeling vermeden.

Geen abstract

download article
54.162.151.77.