PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Rectumscheur door accidenteel transanaal "impalement"
Author(s): DE VLEESCHOUWER S, VERHEYEN L, PLANCKE H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 2   Date: 2001   
Pages: 143-145
DOI: 10.2143/TVG.57.2.5000952

Abstract :
De ziektegeschiedenis wordt beschreven van een 14-jarige jongen, die het slachtoffer is van een accidenteel, niet-iatrogeen anaal "impalement", met als gevolg een rectumscheur en een beginnende peritonitis.
Deze zeldzame casus illustreert dat een grondig en volledig klinisch onderzoek, een gerichte radiografische diagnostiek en een aangepaste chirurgische therapie in overeenstemming met de schaarse literatuurgegevens, kunnen leiden tot een (zeer) goede prognose bij deze potentieel levensbedreigende problematiek.

Geen abstract

download article
54.161.118.57.