PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Anale kanker: epidemiologie en etiologie. Een literatuuroverzicht 1980-1999
Author(s): VAN HOOSTE WLC
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 6   Date: 2001   
Pages: 457-462
DOI: 10.2143/TVG.57.6.5001005

Abstract :
Anale kanker is een zeldzame tumor, die vaker aangetroffen wordt bij vrouwen. De diagnose wordt vaak gesteld in het zesde of zevende levensdecennium.
Vanaf 1960 stijgt de incidentie wereldwijd in de stedelijke, maar niet in de landelijke gebieden. Bij mannen treedt deze stijging voornamelijk op jonge en middelbare leeftijd op. Ongehuwde mannen lopen meer risico. Er is een sterk verband met mannelijke homoseksuele ervaring en een geschiedenis van condylomata (HPV-infectie).
Anale seks vóór de leeftijd van 30 jaar vormt voor beide geslachten een risicofactor. Anale kanker is geassocieerd met gonorroe bij mannen zonder een geschiedenis van wratten, en met herpes simplex type 2 en Chlamydia trachomatis bij vrouwen. Per 1.000 aidsgevallen wordt eenmaal de diagnose gesteld van anale kanker.
Roken is een belangrijke risicofactor. Overtuigende cijfers ontbreken dat goedaardige letsels anale kanker veroorzaken. Tevens is geen verband aangetoond met inflammatoir darmlijden. Transplantatiepatiënten lopen wel een verhoogd risico.
Anale kanker deelt met baarmoederhalskanker de volgende risicofactoren: roken, seksueel gedrag en anogenitale infecties.

Geen abstract

download article
18.206.241.26.