PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwe inzichten in idiopathische pulmonale fibrose
Author(s): HERMANS G, DEMEDTS MG
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 11   Date: 2001   
Pages: 771-781
DOI: 10.2143/TVG.57.11.5001060

Abstract :
Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) is een specifieke vorm van idiopathische interstitiële pneumonie (IIP), die zelf behoort tot de groep van interstitieel longlijden (ILD) van onbekende etiologie. De klinische entiteit IPF wordt histopathologisch gekenmerkt door "usual interstitial pneumonia" (UIP). IPF komt voornamelijk voor op hogere middelbare leeftijd, verloopt klinisch sluipend en heeft een slechte prognose. De huidige therapie heeft slechts minimaal effect en belangrijke bijwerkingen.
Recentelijk zijn een aantal belangrijke consensusrapporten over het beleid van IPF verschenen die o.a. benadrukt hebben dat er voor de toekomst dringend nood is aan gerandomiseerde en placebogecontroleerde multicentrumstudies om nieuwe therapeutische strategieën in te schatten.

Geen abstract

download article
54.161.118.57.