PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De ontwikkeling van nieuwe antikankergeneesmiddelen
Author(s): DUMEZ H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 11   Date: 2001   
Pages: 809-813
DOI: 10.2143/TVG.57.11.5001065

Abstract :
Elk nieuw antikankergeneesmiddel doorloopt in zijn ontwikkeling drie laboratoriumfasen, gevolgd door vier klinische fasen. Vroeger werden deze middelen vrijwel willekeurig gekozen en door massascreening uitgeselecteerd op hun effect op kwaadaardige cellijnen. Thans worden deze producten vaak rationeel gesynthetiseerd, gericht op de inhibitie van een bepaald doel: een enzym, een receptor of een gen. De screening van deze stoffen, alsook van biologische producten zoals groeifactoren en antistoffen, kan meer gericht gebeuren en het percentage dat deze eerste selectiestap overleeft is veel hoger dan vroeger.
Na de formulering van de uitgeselecteerde producten, zodat ze aan een levend wezen kunnen worden toegediend, starten de toxicologiestudies bij proefdieren, gevolgd door het antitumoreffectonderzoek op xenografts met humane tumoren. Zo dit dieronderzoek geen onaanvaardbare toxiciteit aan het licht brengt, kunnen de vroegklinische studies van start gaan. Fase-I-onderzoek, of onderzoek naar de toxiciteit bij de mens, is extreem belangrijk. Een beloftevol product kan een vroege dood sterven (farmacopoptosis) door onvoldoende inzicht in het mechanisme van de toxiciteit of door een slecht studieopzet. Zo de toxiciteit aanvaardbaar en omkeerbaar is, kunnen de fase-II-studies van start gaan. Hierbij wordt de activiteit van het nieuwe product bepaald bij verschillende tumortypen. Bij voldoende activiteit dient het middel dan vergeleken te worden met de gangbare standaardtherapie voor bepaalde tumortypen in fase-III-studies. Fase IV is het postmarketingonderzoek naar veiligheid op lange termijn.

Geen abstract

download article
34.236.170.48.