PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Trastuzumab (Herceptin®)
Author(s): CLEMENT P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 11   Date: 2001   
Pages: 814-817
DOI: 10.2143/TVG.57.11.5001066

Abstract :
Trastuzumab (Herceptin®) is een gehumaniseerde antistof die specifiek bindt aan HER-2, een receptor van de "human epidermal growth factor", die een belangrijke rol speelt in de groei en differentiatie van cellen. Bij 20 à 30% van de mammacarcinomen is er overexpressie van HER-2, gepaard met een slechte prognose, een meer agressief ziekteverloop en een verhoogde kans op recidief. Trastuzumab wordt wekelijks intraveneus toegediend en is aangewezen voor patiënten met een gemetastaseerde borstkanker met overexpressie van HER-2, en met progressieve ziekte na een of meer chemotherapieregimes. De combinatie van trastuzumab met paclitaxel kan worden gebruikt als eerstelijnsschema bij gemetastaseerde borstkanker met overexpressie van HER-2, met een hoge kans op succes en verlenging van de levensduur. De combinatie met antracyclinen moet als te cardiotoxisch beschouwd worden. Klinische trials zijn thans bezig in het mammacarcinoom in de adjuvante setting, en in andere tumortypen.

Geen abstract

download article
18.206.13.39.