PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Reizigersadvies voor patiënten met immuniteitsstoornissen of medische aandoeningen
Author(s): PEETERMANS WE
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 12   Date: 2001   
Pages: 845-849
DOI: 10.2143/TVG.57.12.5001074

Abstract :
Patiënten met een immuniteitsstoornis of medische aandoening vertonen een hogere incidentie en een hoger risico op een verwikkeld verloop van infecties die tijdens een tropenreis kunnen opgelopen worden.
De protectieve werkzaamheid van reisvaccinaties kan niet altijd verzekerd worden. Voor sommige, maar niet alle indicaties kan passieve immunisatie met gammaglobulinen een oplossing bieden. De nauwkeurige toepassing van hygiënische en medicamenteuze preventiemaatregelen voor malaria en reizigersdiarree is zeer belangrijk.
Bij de voorbereiding van de reis is een evaluatie van de actuele medische toestand van de patiënt, de mogelijkheden van preventie, de blootstellingsrisico's en de mogelijkheden van therapie noodzakelijk. Overleg tussen de behandelende arts en de arts van het centrum voor reisgeneeskunde biedt de beste waarborg voor een optimaal en individueel aangepast reizigersadvies.
De aanbevelingen voor patiënten met een stoornis van de humorale of cellulaire immuniteit (corticosteroïden, orgaantransplantatie, HIV-seropositieven), splenectomiepatiënten, patiënten met inflammatoire darmziekten, diabetici en zwangeren worden toegelicht.

Geen abstract

download article
18.209.104.7.