PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Trombotische trombocytopenische purpura: een zeldzame oorzaak van acute nierinsufficiëntie
Author(s): JEURISSEN A, LEENAERTS P, PEETERS J, VERRESEN L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 12   Date: 2001   
Pages: 867-873
DOI: 10.2143/TVG.57.12.5001078

Abstract :
Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) is een zeldzame aandoening die een hoge mortaliteit heeft als ze niet onmiddellijk behandeld wordt. De diagnose wordt niet zelden gesteld door de internist-nefroloog, daar TTP meestal gepaard gaat met acute nierinsufficiëntie. Als oorzaak van acute nierinsufficiëntie is TTP echter zeldzaam. Het ziektebeeld van TTP wordt gekenmerkt door specifieke klinische en biochemische afwijkingen. Recentelijk werd het pathofysiologische ontstaansmechanisme voor sommige gevallen van TTP opgehelderd.
Aan de hand van een ziektegeschiedenis worden in dit artikel de kliniek, de pathofysiologie en de behandeling van TTP besproken.
Het hemolytisch uremisch syndroom (HUS) is een ziektebeeld dat gelijkenissen vertoont met TTP. Het onderscheidt zich van TTP door het ontbreken van neurologische symptomen.

Geen abstract

download article
34.226.234.20.