PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Principes van palliatieve en terminale zorg
Author(s): MENTEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 14-15   Date: 2001   
Pages: 990-994
DOI: 10.2143/TVG.57.14.5001098

Abstract :
Palliatieve therapie en zorg kunnen starten bij de individuele patiënt wanneer alle betrokkenen het erover eens zijn dat de kwaliteit van het leven voor moet gaan op de lengte van het leven.
De patiënt, die goed ingelicht dient te zijn over zijn ziekteverloop, heeft hierin een belangrijke rol. Hij wordt zelfs de gids voor de hulpverleners in de palliatieve fase van het leven.
Palliatieve zorg gebeurt bij voorkeur in de thuiszorg, maar dient geïmplementeerd te worden in onze gehele gezondheidszorg waarin opname op een palliatievezorgeenheid eerder de uitzondering dan de regel moet zijn.
Palliatieve zorg biedt voor hulpverleners de invulling om bij overdreven pessimisme over de ziekte-evolutie niet te vervallen in nihilisme, waardoor de patiënt zich in de steek gelaten voelt. Medische hulp bieden door doeltreffende palliatieve en terminale zorg laat toe dat de patiënt waardig en vredig sterft. Sterven is dan niet langer meer een falen van de geneeskunde.

Geen abstract

download article
54.161.118.57.