PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Psychorelationele aspecten van palliatieve zorg
Author(s): BORREMANS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 14-15   Date: 2001   
Pages: 1015-1021
DOI: 10.2143/TVG.57.14.5001102

Abstract :
Binnen de palliatievezorgverlening streven we ernaar de familieleden zoveel mogelijk te betrekken bij de zorg. Samen met de patiënt doorlopen zij een zeer woelige periode: het fragiele evenwicht dat een familie in de loop van de tijd bereikt, wordt doorbroken, het vaste rollenpatroon moet gereorganiseerd worden, elk familielid verwerkt op eigen tempo en op zijn manier het slechte nieuws.
Om deze periode zo goed mogelijk door te komen is specifieke aandacht van de
hulpverleners essentieel. De familie moet goed ingelicht worden over de ziekte en haar gevolgen. Zij heeft ook nood aan emotionele opvang; ze wordt namelijk geconfronteerd met zeer veel nieuwe emoties. Waardering uitspreken, bevestiging geven en waken over de rustperiodes is dus een taak van elk teamlid. De familie kan ook praktische steun ervaren uit het betrokken worden bij de comfortzorg. Daarnaast is overleg over de organisatie van de zorg van groot belang. Het betekent ook dat men familieleden de kans geeft afscheid te nemen en relaties te optimaliseren. We gaan samen met mensen op weg, de weg die zij wensen, op het tempo dat zij aankunnen. Veel dingen zullen onaf en onzeker blijven.
Palliatieve zorg kan pas slagen als de zorg door een multidisciplinair team wordt gedragen: zeker in momenten van overleg, waar elke discipline de ruimte krijgt vanuit haar invalshoek de situatie in te schatten.
In dit team krijgt men feedback over het eigen functioneren en kan men terecht met eigen emoties zonder veroordeeld te worden. Dit zijn onmisbare voorwaarden om elke dag opnieuw te kunnen openstaan voor mensen in nood.





Geen abstract

download article




34.226.234.20.