PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De waarheid aan het ziekbed
Author(s): VAN ORSHOVEN A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 14-15   Date: 2001   
Pages: 1029-1030
DOI: 10.2143/TVG.57.14.5001104

Abstract :
Het omgaan met de waarheid aan ziekbed en sterfbed is een prangend probleem voor allen die moeten omgaan met een stervende.
De wijze waarop de waarheid aan de patiënt wordt medegedeeld en hoe de reacties van de patiënt worden aangepakt wordt in het kort besproken.

Geen abstract

download article
34.226.234.20.