PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De ontwikkeling van afstandsonderwijs in de geneeskunde via videoconferenties in Vlaanderen: Het Pentalfa-project van de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven
Author(s): HIMPENS B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 18   Date: 2001   
Pages: 1272-1279
DOI: 10.2143/TVG.57.18.5001139

Abstract :
De toegenomen werkbelasting en verkeersdrukte in Vlaanderen hebben een zware hypotheek gelegd op de permanente navorming. Derhalve moet naar andere vormen van onderwijsoverdracht gezocht worden. De informatica- en de telecommunicatietechnologie kunnen hierbij helpen. Via het Pentalfa-project tracht de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven het medisch korps een oplossing te bieden door op een interactieve wijze, via de geavanceerde apparatuur voor videoconferenties, éénzelfde programma op verschillende plaatsen aan te bieden.
In dit artikel worden genomen opties voor apparatuur, infrastructuur, organisatie en didactisch opzet voorgesteld. Om tot een goede beeldkwaliteit te komen, waren zes verbindingen nodig (384 kbit/s). Deze kwaliteit bleek echter niet aan de gestelde normen te voldoen wat betreft het doorsturen van hogeresolutiebeelden. Daartoe diende een tweede netwerk te worden ingeschakeld, dat tevens instond voor de sturing van het votingsysteem.
De uitzendingen gingen door in het Pentalfa-auditorium op de Campus Gasthuisberg en op 4 gastlocaties in ziekenhuizen verspreid over Vlaanderen. Deze locaties wisselden elkaar af. Er werd veel aandacht besteed aan hun optimale spreiding over Vlaanderen, teneinde de verplaatsingen van de deelnemers tot een minimum te beperken. De evaluatie van de deelnemers van beeld, klank en voting was vrij positief, wat aantoont dat de technologie een belangrijke bijdrage kan leveren tot het overwinnen van de toenemende mobiliteits- en de daarbijhorende tijdsproblemen.

Geen abstract

download article
54.161.118.57.