PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Twee jaar afstandsonderwijs in de geneeskunde via videoconferenties in Vlaanderen: een tussentijdse evaluatie van het Pentalfa-project van de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven
Author(s): HIMPENS B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 57    Issue: 18   Date: 2001   
Pages: 1280-1291
DOI: 10.2143/TVG.57.18.5001140

Abstract :
De intense vooruitgang van de geneeskunde noopt elke arts tot levenslang leren. Een geëigende vorm van permanente vorming is de onderwijsvorm via wederzijdse bevraging en uitwisseling van ervaringen tijdens seminaria. De toegenomen werkbelasting en verkeersproblemen bemoeilijken echter de deelname aan seminaria. Afstandsonderwijs via videoconferenties, zoals in
Pentalfa, kan hieraan verhelpen.
Tijdens de eerste twee jaren van dit project steeg het aantal deelnemers met 10% van 4141 tot 4560. Twee derde van hen woonde de uitzending bij op de gastlocaties. De resultaten van de enquête berustten op antwoorden afkomstig uit alle locaties en hadden betrekking op alle 48 onderzochte uitzendingen.
De man-vrouwverhouding varieerde van 2/3 tot 1/3. De gemiddelde leeftijd was iets minder dan 40 jaar, waarbij de leeftijd van de vrouwen lager was dan deze van de mannen. De deelnemers waren tevreden over de pedagogische benadering in Pentalfa.
Videoconferenties vereisen wel een belangrijke voorbereiding van zowel de uitzendingen als van de individuele voordrachten. Deze inspanning wordt wel sterk gewaardeerd door de deelnemers aan de uitzending. De kosten blijven hoog, maar de virtuele return van de deelnemers op de gastlocaties verantwoordt economisch dit aspect. De met Pentalfa opgebouwde ervaring wettigt de hoop dat dit medium in de toekomst nog grotere diensten zal bewijzen aan de permanente vorming in de geneeskunde.

Geen abstract

download article
18.206.241.26.