PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hoest en hoestremmers bij kinderen
Author(s): SEVENANTS L, DE BOECK C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 11   Date: 2002   
Pages: 762-768
DOI: 10.2143/TVG.58.11.5001346

Abstract :
Hoest is een belangrijke reden tot raadplegen in de algemene huisartsen- en kinderartsenpraktijk. Hoestremmers en mucolytica worden vaak in eerste instantie voorgeschreven. Nochtans is de doeltreffendheid hiervan niet aangetoond.
Eerst moet, na een nauwkeurige anamnese en klinisch onderzoek, de juiste diagnose gesteld worden en een etiologische behandeling gestart.
Bovensteluchtweginfecties, adenoiditis posterior, chronische sinusitis met postnasale drip, gastro-oesofagale reflux en astma zijn de voornaamste oorzaken van hoesten bij kinderen.
Een doeltreffende behandeling van de onderliggende oorzaak geeft in de meeste gevallen een oplossing voor de klachten. Hoestremmers blijven voorbehouden als adjuvans of in afwachting van het resultaat van de ingestelde, specifieke behandeling.

Cough and antitussiva in children
Coughing is the main complaint of many patients consulting general practitioners and paediatricians. Antitussive and mucolytic treatment are often prescribed, though the efficiency of such a treatment has not been fully established.
Alternatively, a detailed history and physical examination should lead to a specific primary diagnosis and if possible an etiological treatment. Upper respiratory tract infections, adenoid hypertrophy, chronic sinusitis with postnasal drip, gastro-oesophageal reflux and asthma are the main causes of coughing in childhood.
An adequate treatment of the underlying cause usually resolves the complaint. The use of an antitussive treatment should be restricted to a symptomatic approach while awaiting the result of the specific etiologic therapy of the disease.

download article
35.175.200.4.