PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Is blastocysttransfer de toekomst? Een kritische analyse van succes bij medisch begeleide bevruchting
Author(s): D'HOOGHE T, VAN DER AUWERA I, SPIESSENS C, DEBROCK S, MEEUWIS L, BAKELANTS E, AFSCHRIFT H, MEULEMAN C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 11   Date: 2002   
Pages: 773-781
DOI: 10.2143/TVG.58.11.5001348

Abstract :
In het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum is de laatste jaren de implantatiekans per embryo op dag 2 na fertilisatie progressief toegenomen van 13% naar 27%, wellicht dankzij nieuwe cultuurmedia, incubatoren, embryotransferkatheters, klinische kwaliteitscontrole en de beschikbaarheid van psychologische ondersteuning. Door deze evolutie is het mogelijk geworden om in geselecteerde gevallen slechts 1 embryo terug te plaatsen, waardoor de kans op meerlingzwangerschap na in-vitrofertilisatie (IVF) kan worden verkleind. Bovendien biedt de kweek tot het blastocyststadium 5 tot 6 dagen na de fertilisatie een optie tot verdere selectie van embryo's met een zeer hoge implantatiekans per embryo van 40-50% of hoger. Het nadeel van blastocystkweek is wel dat 10-15% van de patiënten geen embryotransfer krijgen omdat slechts maximaal 50% van alle embryo's doorgroeien tot het blastocyststadium. Bovendien zijn embryo's die in vitro niet doorgroeien tot het blastocyststadium niet noodzakelijk embryo's die geen implantatiekans zouden gehad hebben op dag 2 na fertilisatie. De keuze voor een embryotransfer op dag 2 of dag 5 wordt dus best bepaald op basis van de leeftijd van de patiente, het aantal IVF-pogingen die ze gehad heeft en het aantal en de kwaliteit van eicellen en embryo's.





Analysis of success after assisted reproduction: day 2 or day 5-6 (blastocyst) embryo transfer?
The analysis of pregnancy outcome per treated cycle after assisted reproduction is complicated by the various definitions of “pregnancy" (biochemical, ultrasound, clinical, ongoing, delivery, live birth) and “cycle" (initiated cycle, cycle with oocyte aspiration, cycle with embryo transfer). Therefore, the implantation rate per embryo can be considered as the gold standard to measure the performance of ovarian stimulation, oocyte aspiration, oocyte quality, sperm quality, fertilization, embryo quality, embryo culture, and endometrial implantation. Over the last years, the implantation rate per embryo has increased from 13% to 27% at the Leuven University Fertility Center, probably as a result of changes in culture medium, incubators, embryo transfer catheters, clinical quality control, and the availability of psychological counselling and support. In vitro embryo culture till the blastocyst stage has led to implantation rates of 50% and higher. The disadvantage of blastocyst culture is that only about 50% of all available embryos reaches that particular stage. As a consequence, 10-15% of patients do no get an embryo transfer. Nevertheless, the increased implantation rates per embryo have allowed clinical programs to offer single embryo transfer as an option to reduce the multiple pregnancy rate after assisted reproduction.
The timing of the embryo transfer (day 2 or day 5-6) is dependent on the age of the patient, the number of previous IVF treatments, and the number and quality of eggs and embryos.

download article




35.175.200.4.