PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De arts bij het levenseinde van een patiënt
Author(s): EGGERMONT E, RENAER M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 12   Date: 2002   
Pages: 793-805
DOI: 10.2143/TVG.58.12.5001351

Abstract :
Terminale en stervende patiënten hebben specifieke noden. De mantelzorg van familieleden en vertrouwde personen blijft de hoeksteen. De patiënt voelt aan dat de genezing op zich laat wachten en dat de medische hulp zich meer en meer toespitst op symptoombestrijding. Meer dan vroeger vraagt de patiënt concrete informatie over de aard van zijn ziekte, de prognose en de therapeutische mogelijkheden. Vele patiënten wensen een actieve rol te spelen in de patiënt-artsrelatie. Goed gedoseerde informatie is belangrijk doch moet uitzicht bieden wanneer pijn, aftakeling en verlies van waardigheid optreden. De patiënt wil ook duidelijk weten wie er zal zijn om zijn klachten en hinderlijke symptomen tot aan het einde op te vangen.
De actuele uitbouw van de Palliatieve Zorg in Vlaanderen en de toenemende competentie van de lokale teams maken het mogelijk dat elke arts advies en hulp kan vragen. Bij beperkte ervaring met terminale en stervende patiënten is het vragen van advies zelfs een ethisch-deontologische plicht geworden. Zeker wanneer de patiënt vraagt naar euthanasie moet de arts bijkomende hulp vragen. Door een zorgvuldige ontleding van de vraag naar euthanasie zal de arts erin slagen een oplossing te bieden met respect voor het natuurlijk stervensproces en zonder over te gaan tot therapeutische halsstarrigheid of tot therapeutisch nihilisme.
De voortdurende confrontatie met stervenden is een blijvende uitdaging om ook in dat domein zowel onderzoek als onderwijs te stimuleren.

The physician at the bedside of the terminally ill and dying patient
Terminally ill and dying patients have their own specific needs for which the care by their family members and proxy’s still remains the cornerstone. While initially the patient is expecting in vain healing and recovery, he progressively realises that medical aid is increasingly focusing on symptom control only. The today patient is more and more asking for concrete information not only on the disease itself but also on the outcome and the therapy. Many patients also wish to participate actively in the patient-doctor relationship. The patient also wants to know the persons who will take care of him when the end of his life is approaching and troublesome signs and symptoms appear.
The present organisation of palliative care in Flanders and the increasing competence of the local palliative care teams can provide valuable advice and help for palliative care. A physician realizing his experience in this field is limited will presently request advise as a deontological and ethical obligation. Whenever the patient is asking for euthanasia, the careful decoding of this request will enable the physician to find out a fair solution with due respect of the natural dying process and by avoiding both therapeutic obstination and nihilism.
The continuous confrontation with terminally ill and dying persons is an ongoing challenge for research and education in palliative care.

download article
3.227.233.55.