PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acuut vochtbeleid bij posttraumatische shock
Author(s): CASTELEIN TP, SABBE MB
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 12   Date: 2002   
Pages: 811-818
DOI: 10.2143/TVG.58.12.5001353

Abstract :
In afwachting van een snelle heelkundige aanpak is vochtherstel een essentieel onderdeel van de behandeling van de traumapatiënt. Er is echter nog steeds geen overeenstemming over het optimale vochtbeleid, meer bepaald over soort, hoeveelheid en na te streven eindpunten.
Van zodra de bloeding onder controle is, is het herstel van de normovolemie een prioriteit. Bij een ongecontroleerde bloeding kan een agressief vochtbeleid nefast zijn.
De keuze tussen kristalloïden en colloïden is in het initiële stadium eerder secundair, zolang een aangepast volume wordt toegediend om voldoende perfusie te vrijwaren.
Bloedsubstituten in de vorm van hemoglobineoplossingen verkeren nog steeds in een experimentele fase, maar kunnen in de toekomst wellicht de routinebehandeling voor de traumapatiënt vormen.

Fluid resuscitation in trauma
Fluid replacement in uncontrolled hemorrhagic shock may be harmful, except in traumatic brain injury.
Regarding the optimal treatment of hemorrhage in traumapatients, there is still no consensus. Quite a number of trials support different types of fluids. The published data though cannot convincingly demonstrate a survival benefit with a particular type of fluid.
The debate continues but, until now, the optimal management for hemorrhagic shock appears to be a combination of crystalloids and colloids.

download article
3.227.233.55.