PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het syndroom van Guillain-Barré vanuit geriatrisch perspectief: een klinisch overzicht
Author(s): DEVOLDER I, BAEYENS H, JOOSTEN E, BOONEN S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 16   Date: 2002   
Pages: 1030-1036
DOI: 10.2143/TVG.58.16.5001399

Abstract :
Het syndroom van Guillain-Barré is een acute inflammatoire radiculopolyneuropathie die gepaard gaat met progressieve spierzwakte, areflexie en vaak paresthesieën.
De aandoening wordt meestal voorafgegaan door een bacteriële of virale infectie, waaronder Campylobacter jejuni het meest voorkomt. Structurele verwantschap tussen de lipopolysachariden van C. jejuni en de gangliosideoppervlaktecomponenten van de perifere zenuwen ligt aan de basis van deze relatie.
In dit overzicht wordt het syndroom van Guillain-Barré vanuit geriatrisch perspectief besproken. Het is immers belangrijk om de aandoening op hogere leeftijd niet te miskennen. Bovendien zijn ouderen met dit syndroom kwetsbaarder vanwege de vaak voorafbestaande comorbiditeit die de prognose in negatieve zin kan beïnvloeden.
De diagnose wordt, zoals op jongere leeftijd, vooral klinisch gesteld waarbij afwijkingen op het elektromyogram met zenuwgeleiding en het aantreffen van een albuminocytologische dissociatie in het cerebrospinaal vocht, belangrijke hulpmiddelen zijn.
Symptomatische ondersteuning en de toediening van immunoglobulinen vormen de twee pijlers van de behandeling. Gelet op de mogelijke verwikkelingen is plasmaferese niet aangewezen.

Guillain-Barré syndrome in elderly subjects: a clinical review
Guillain-Barré syndrome is an acute inflammatory polyradiculopathy characterised by progressive muscle weakness, areflexia and fine paresthesias. In most cases, the disease is triggered by a bacterial or viral infection, often a Campylobacter jejuni infection.
This review discusses the Guillain-Barré syndrome from a geriatric point of view. Many elderly patients with the Guillain-Barré syndrome are particularly vulnerable because of comorbidities which may increase the risk of complications. Diagnosis of the Guillain-Barré syndrome is mainly based on the clinical picture, as in younger individuals, although electromyographic abnormalities and the presence of an albuminocytological dissociation in cerebrospinal fluid may help to confirm the diagnosis. Supportive care and intravenous immunoglobulin therapy are the main options for the treatment of a Guillain-Barré syndrome in the elderly.

download article
3.227.233.55.