PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een licht psycho-organisch syndroom geassocieerd met een milde vorm van herpes-simplexvirusencefalitis. Gevalsbeschrijving en literatuurstudie
Author(s): BAMELIS D, DEVOS J, DOBBELAERE J, JANSSENS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 16   Date: 2002   
Pages: 1040-1046
DOI: 10.2143/TVG.58.16.5001401

Abstract :
Herpes-simplexvirusencefalitis (HSVE) staat bekend als een zeer ernstige aandoening met hoge mortaliteit en morbiditeit. In de acute fase dient HSVE zich in de klassieke gevallen aan als een ernstige diffuse meningo-encefalitis of ernstige focale encefalitis. Psychiatrische stoornissen zijn bij HSVE vaak opvallend aanwezig, zowel in de acute fase als sequelair.
Wij beschrijven een patiënt met een milde vorm van HSVE gepaard gaande met een licht psycho-organisch syndroom. Uit een studie van de literatuur blijkt dat milde verloopsvormen van HSVE meermaals worden gedocumenteerd.
Meerdere auteurs suggereren een samenhang tussen miskende vormen van HSVE en voornamelijk cognitieve, (psychotisch-)affectieve en gedragsstoornissen.
Deze casus wijst op het grote risico dat een zeer milde vorm van HSVE miskend kan worden als ontstaansgrond van een licht psycho-organisch syndroom. Wanneer echter HSVE in de differentiaaldiagnose betrokken wordt, zijn actueel beschikbare niet-invasieve onderzoeken, zoals een kernspintomografie en een onderzoek van het cerebrospinaal vocht, van fundamenteel belang voor een vroegtijdige diagnose en behandeling.

A mild psycho-organic syndrome, associated with a mild form of herpes simplex encephalitis
Case report and review of the literature Herpes simplex encephalitis (HSE) is a life-threatening disorder with high mortality as well as significant morbidity in survivors. The classic presentations of HSE are those of severe diffuse meningoencephalitis or severe focal encephalitis. Marked psychiatric disturbances occur, both in the acute phase and as a major sequel.
We describe a mild case of HSE associated with a mild psycho-organic syndrome. Based on isolated case reports in the literature, it has long been recognized that mild or atypical presentations of HSE occur.
The relevance of HSE, with respect to the aetiology of some psychiatric disorders, is discussed. These disturbances include predominantly cognitive, (psychotic-) affective and behavioural disorders.
The case report emphasizes that HSE should be considered in the differential diagnosis of a mild psycho-organic syndrome. A favourable outcome depends on an early therapy (with acyclovir), which relies upon clinical judgement (suspicion of HSE) and the appropriate neurodiagnostic tests (such as magnetic resonance imaging and examination of the cerebrospinal fluid).

download article
34.236.170.48.