PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chronisch gebruik van neuroleptica: van oud naar nieuw?
Author(s): VAN DUYSE A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 18   Date: 2002   
Pages: 1193-1198
DOI: 10.2143/TVG.58.18.5001423

Abstract :
Atypische neuroleptica genieten meer en meer de voorkeur bij de behandeling van schizofrenie. Het is echter de vraag wat de juiste plaats is van deze nieuwe neuroleptica bij de behandeling van schizofrene patiënten.
In dit artikel trachten we deze vraag te beantwoorden door middel van literatuuronderzoek naar metanalyses. Hieruit blijkt dat de nieuwe neuroleptica even doeltreffend zijn als de klassieke en op sommige vlakken zoals cognitief functioneren en bijwerkingsprofiel voordeel bieden en een betere levenskwaliteit bewerkstelligen. De metanalyses vinden voor de atypische neuroleptica echter geen algemeen voordeel in vergelijking met de klassieke neuroleptica. De beschreven voordelen van atypische antipsychotica zijn dosisgebonden en komen enkel tot uiting als een hogere dosis noodzakelijk is om een behandeleffect te bereiken. Bij lagere dosis blijft het voordeliger bijwerkingsprofiel met minder extrapiramidale bijwerkingen als pluspunt voor de atypische neuroleptica over.
Vervolgens worden de indicaties en tegenindicaties besproken die men in overweging moet nemen bij het omschakelen van neuroleptica, evenals de praktische aspecten van overschakelen. Ondanks de hoge kostprijs van atypische neuroleptica wordt in diverse Amerikaanse publicaties een kostenvoordelig effect gesuggereerd, dat toegeschreven wordt aan minder relaps en verminderd aantal hospitalisatiedagen. Dit farmaco-economisch aspect vraagt verder onafhankelijk onderzoek ter objectivering.

Chronic use of neuroleptica: from old to new?
Atypical neuroleptica are more often choosen as a superior treatment of schizophrenia. It is still the question what the place is of this new generation antipsychotic drugs.
The objective of this article is to find an answer to this question by reviewing literature and meta-regression analyses concerning efficacy and side effects.
Atypical antipsychotics are as effective as conventional antipsychotics, they exhibit different adverse effect profiles, are better tolerated and are associated with a better quality of life.
However several metanalyses demonstrate that there is no clear evidence that atypical antipsychotics are more effective than conventional antipsychotics: with lower doses of atypical antipsychotics these benefits in terms of efficacy disappear, though they still display fewer side effects such as extrapyramidal symptoms.
The high price of atypical antipsychotics might be balanced by a decrease in relapse and hospitalization rates of patients receiving them. This issue needs further investigation.
It is likely that over the next few years many patients will be switched to an atypical antipsychotic drug. Clinicians need to determine which patient is most likely to benefit from a medication change and should be able to execute this switch. These practical issues will be discussed.

download article
54.161.118.57.