PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Atrofische gastritis
Author(s): ECTORS N
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 18   Date: 2002   
Pages: 1212-1214
DOI: 10.2143/TVG.58.18.5001425

Abstract :
Het is belangrijk de diagnose te stellen van atrofische gastritis omdat de ontwikkeling ervan vaak gerelateerd is aan de infectie met Helicobacter pylori, een infectie die adequaat behandeld kan worden, en omdat atrofie een sleutelpositie bekleedt in de gastritis-carcinoomsequentie en vermoedelijk niet omkeerbaar is.
De exacte diagnosemodaliteiten staan nog ter discussie. Het is evenwel algemeen aanvaard dat de prelevatie van meerdere biopten uit verschillende lokalisaties van kapitaal belang is.

Atrophic gastritis
It is important to diagnose atrophic gastritis for two main reasons. First, the development of atrophy is frequently related to an infection with Helicobacter pylori which can easily be eradicated. Second, atrophy has a key-position in the gastritis-carcinoma sequence and is probably not reversible.
The accurate diagnostic modalities are still a matter of debate. However it is generally accepted that sampling of numerous biopsies taken from different sites is mandatory.

download article
18.209.104.7.