PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Elektrocardiografie van de foetus tijdens de arbeid: herwaardering van een onderschatte techniek
Author(s): JACQUEMYN Y, LEROY Y, VERBRUGGEN S, POSSEMIERS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 20   Date: 2002   
Pages: 1335-1340
DOI: 10.2143/TVG.58.20.5001444

Abstract :
Het elektrocardiografisch onderzoek van de foetus tijdens de arbeid werd reeds een eeuw geleden voor het eerst uitgevoerd, maar slechts de laatste twee decennia werden klinisch bruikbare toepassingen ontworpen.
De uitwendige elektrocardiografie kampt in hoofdzaak met een onvoldoende kwaliteit van de registratie om voor de dagelijkse praktijk bruikbaar te zijn. De inwendige elektrocardiografie tijdens de arbeid is onlangs geëvalueerd aan de hand van het foetale PR-interval, de analyse van het PR-RR-interval, het onderzoek van de T/QRS-ratio en afwijkingen van het ST-segment.
Vooral de analyse van het ST-segment en de T/QRS-ratio blijken intrapartaal zuurstofgebrek bij de foetus op te sporen en toe te laten te beslissen voor welke foetus tijdens de arbeid ingrijpen onder de vorm van kunstverlossing of keizersnede noodzakelijk is. Klinisch uit zich dit door een daling van zowel het aantal kunstverlossingen als van het aantal gevallen van neonatale asfyxie.

Fetal electrocardiography during labour: re-evaluation of an underestimated technique
Electrocardiography of the fetus during labour has been tried for more than a century, but only recently developped devices for daily clinical use have become available. External transabdominal registration of the fetal electrocardiographic signal is hampered by low voltages and insufficient quality of the signal. Registration using fetal scalp electrodes is a more promising technique and studies evaluating the fetal PR-interval, PR-RR ratio, T-QRS ratio and the ST-segment have recently been published.
ST-segment analysis and the T-QRS ratio offer valuable tools to detect fetal hypoxia and allow to decide in which cases assisted vaginal delivery or Cesarean section is appropriate. With this method the number of interventions for fetal distress as well as the incidence of neonatal asphyxia have decreased.

download article
18.206.13.39.