PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kan een foetus pijn ervaren?
Author(s): VAN DE VELDE M, VAN SCHOUBROECK D, DEVLIEGER R, DEPREST J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 20   Date: 2002   
Pages: 1359-1363
DOI: 10.2143/TVG.58.20.5001448

Abstract :
Preterme en aterme neonati reageren duidelijk op pijnprikkels met veranderingen in hun gedrag en met een stressrespons. Ook in utero zou de foetus pijn kunnen voelen. Er zijn voldoende onrechtstreekse inlichtingen voorhanden om te besluiten dat de foetus vanaf 26 weken, en mogelijk vanaf 16 weken zwangerschapsduur, pijn kan ervaren. Daarenboven zijn er belangrijke langetermijneffecten van neonatale pijn beschreven.
Dit heeft belangrijke ethische en klinische implicaties. Het is dus zinvol om goede analgesie toe te dienen bij pijnlijke intra-uteriene procedures en bij laattijdige zwangerschapsonderbreking. Of dit ook implicaties heeft voor de foetale analgesie bij moeilijke of zelfs normale vaginale verlossingen blijft een open vraag. De methoden om doeltreffend en veilig foetale analgesie uit te voeren staan echter nog in hun kinderschoenen.

Can a fetus experience pain?
Following painful stimuli, term and pre-term neonates significantly change their behavior and produce a stress response. In utero also the fetus can experience pain or react to potentially painful interventions. Sufficient information is available to conclude that a fetus from 24 weeks gestation on and possibly already from 16 weeks gestation on, reacts to painful stimuli. It can be deduced from data in small infants and children, that even in the fetus pain can produce long term effects.
The concept of fetal pain bears important ethical and clinical implications. It is imperative to administer adequate analgesia to the unborn child during potentially painful in utero interventions and also in situations of late, second term, pregnancy interruptions. Some authors even raise the question whether fetal analgesia should not be required during difficult vaginal delivery? However the methods and modalities to administer safely and effectively fetal analgesia are still largely unknown and still require extensive study.

download article
35.175.200.4.