PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ontwikkeling en gebruik van klinische paden ("clinical pathways") in de gezondheidszorg
Author(s): VANHAECHT K, SERMEUS W, VLEUGELS A, PEETERS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 23   Date: 2002   
Pages: 1542-1551
DOI: 10.2143/TVG.58.23.5001477

Abstract :
Een klinisch pad is een procesbeheersingsmethode voor de klinische zorg, met als doel klinische outcome, service, proces, financieel bilan en teamwerking te verbeteren.
In deze bijdrage wordt het concept van klinische paden gedefinieerd en gesitueerd. Respectievelijk worden de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van een klinisch pad meer in concreto toegelicht. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een literatuurstudie van 105 publicaties over klinische paden uit de periode 1988-2000 en een uitgebreide ervaring op basis van pilootstudies in het kader van de licentie-opleiding medisch-sociale wetenschappen en het Vlaams-Nederlands Netwerk Klinische Paden, opgestart sinds januari 2000.
Hierin participeren twee jaar na de opstart 22 Vlaamse en 3 Nederlandse ziekenhuizen en zijn begin 2002 meer dan 250 klinische paden in ontwikkeling of in gebruik. Het doel van het Netwerk is de ziekenhuizen bij dit implementatieproces te begeleiden en te ondersteunen.

Development and use of clinical pathways in healthcare
A clinical pathway is a process control methodology for clinical care. The goal is to improve clinical outcome, service, process, finance and teamwork.
In this article the concept of clinical pathways is defined. Secondly, their development, implementation and evaluation are discussed. The study is based on a literature review of 105 articles (1988-2000), the experience from pilot studies as well as the Belgian Dutch Clinical Pathway Network, which started in January 2000.
At this moment 22 Flemish and 3 Dutch hospitals participate in this Network and more than 250 clinical pathways are in development or implemented. The goal of the Network is to guide and to support the hospitals in the implementation process.

download article
3.227.233.55.