PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een 14-jarige jongen met een facialisparese door de ziekte van Lyme
Author(s): ALGOED L, DIERICK J, DEMEY K, MAREEN P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 23   Date: 2002   
Pages: 1578-1583
DOI: 10.2143/TVG.58.23.5001482

Abstract :
Een 14-jarige jongen ontwikkelde een perifere facialisparese en een lymfocytaire meningitis als gevolg van een infectie met Borrelia burgdorferi (Lyme-ziekte). Aan de hand van dit geval wordt het diagnostisch en therapeutisch beleid met aandacht voor neuroborreliose besproken.
In ons land ontstaan bij de helft van de onbehandelde patiënten met Lyme-ziekte neurologische verschijnselen. Lyme-ziekte is in de eerste plaats een klinische diagnose. Een serologisch onderzoek is nuttig ter bevestiging van de kliniek. Wegens onvoldoende specificiteit moeten alle positieve en twijfelachtige resultaten bevestigd worden met een western-blotting-techniek. Bij vermoeden van neuroborreliose is liquoronderzoek aangewezen.
Een facialisparalyse door Lyme-ziekte zonder geassocieerde meningitis kan worden behandeld met perorale antibiotica (amoxicilline of doxycycline). In het geval van meningitis, zoals bij de voorgestelde patiënt, is een intraveneuze behandeling met derdegeneratie-cefalosporinen nodig (ceftriaxon of cefotaxim).

A fourteen-year-old boy with facial paresis caused by Lyme disease
A fourteen-year-old boy developed a facial paresis and a lymphocytic meningitis caused by Lyme disease. We report upon the diagnostic and therapeutic approach of Lyme disease with attention for neuroborreliosis.
In Belgium, half of the untreated patients with Lyme disease develop neurological signs.
Lyme disease is primarily a clinical diagnosis. Laboratory tests are useful to confirm the clinical picture. Because of insufficient specificity serologic tests show false-positive results in patients with chronic inflammatory and malignant disease, endocarditis, Epstein-Barr virus infections, multiple sclerosis and in 5% of the normal population. Therefore all positive and uncertain results should be confirmed with a Western Blot technique.
Upon suspicion of neuroborreliosis an examination of the cerebrospinal fluid (CSF) is mandatory. In Lyme disease the CSF shows a pleocytosis with predominantly lymphocytes and monocytes and an increased protein level. B. burgdorferi can also be detected in the CSF with a Polymerase Chain Reaction (PCR).
A facial paralysis without associated meningitis can be treated with oral antibiotics (amoxicillin or doxycycline). In case of meningitis an intravenous treatment with third generation cephalosporins is indicated (ceftriaxone or cefotaxime).

download article
18.209.104.7.