PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Seksuele problemen bij vrouwen met diabetes mellitus type 1 en bij een vergelijkbare controlegroep
Author(s): ENZLIN P, MATHIEU C, VAN DEN BRUEL A, BOSTEELS J, VANDERSCHUEREN D, DEMYTTENAERE K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 23   Date: 2002   
Pages: 1589-1598
DOI: 10.2143/TVG.58.23.5001484

Abstract :
In welke mate diabetes een invloed heeft op het vrouwelijk seksueel functioneren is minder gekend. In dit artikel wordt een vergelijkende studie beschreven waarin aan 120 vrouwen met diabetes type 1 én 180 controlevrouwen wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen met betrekking tot de kwaliteit van de partnerrelatie, depressie en seksueel functioneren. De vrouwen met diabetes vulden bovendien vragenlijsten in met betrekking tot de cognitieve en emotionele aanpassing aan diabetes; op basis van de medische dossiers werden gegevens verzameld over de glykemieregeling (HbA1c) en het voorkomen van microvasculaire verwikkelingen.
Deze studie toonde aan dat significant meer vrouwen met diabetes (27%) dan controlevrouwen (15%) seksuele disfuncties rapporteerden. Meer vrouwen met diabetes rapporteerden libidodaling en dyspareunie, maar er werd slechts een significant verschil gevonden voor opwindingsproblemen. Er werden geen verschillen gevonden voor orgasmeproblemen. Vrouwen met verwikkelingen (33%) bleken niet meer seksuele problemen te rapporteren dan vrouwen zonder verwikkelingen (22%) en er werd geen correlatie gevonden tussen seksuele disfuncties en HbA1c.
Met deze studie werd aangetoond dat seksuele problemen bij vrouwen met diabetes vaak voorkomen en meer aandacht verdienen in zowel de klinische praktijk als in onderzoek.

Sexual dysfunction in women with type 1 diabetes mellitus and in an age-matched control group
This study aimed to examine: 1) the prevalence of sexual problems in women with type 1 diabetes; 2) the comparison of this prevalence rate with that of an age-matched control group; 3) the influence of diabetes related somatic factors on female sexuality and 4) the influence of psychological variables on the sexual functioning of both groups.
120 women with diabetes consulting the outpatient diabetes clinic filled out questionnaires evaluating the psychological adjustment to diabetes, marital satisfaction, depression and sexual functioning. Medical records were used to obtain data on HbA1c, medication use, BMI and early-onset microvascular complications. An age-matched control group of 180 healthy women consulting an outpatient gynaecological clinic for routine checkup also filled out the nondiabetes related questionnaires.
More women with diabetes than controls reported sexual dysfunction (27 vs. 15%; p=0,04), but only for decreased lubrication a significant difference was found. No association was observed between sexual dysfunctions and age, BMI, diabetes duration, HbA1c, medication use, menopausal status or complications. Women with more complications, however, reported significantly more sexual dysfunctions and the presence of complications altered the satisfaction with the treatment. Both diabetic and control women with sexual dysfunctions mentioned lower quality of the marital relation and more depressive symptoms than their respective counterparts without sexual problems. Depression constituted a significant predictor for sexual dysfunction in both women with diabetes and controls.
Sexual problems are frequent in women with diabetes. They affect the overall quality of life and deserve more attention in clinical practice and research.

download article
34.236.170.48.