PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intestinale obstructie: rol van radiologische beeldvorming
Author(s): VANBECKEVOORT D, BIELEN D, NIJS E, DYMARKOWSKI S, PONETTE E, OP DE BEECK B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 7   Date: 2003   
Pages: 451-455
DOI: 10.2143/TVG.59.7.5001577

Abstract :
Dunnedarmobstructie is een veelvoorkomende oorzaak van dringende chirurgische interventies bij patiënten met abdominale pijn. Er is evenwel een toenemende tendens om eerst een conservatieve behandeling in te stellen, eerder dan onmiddellijk over te gaan tot een chirurgische interventie, aangezien een aantal dunnedarmobstructies spontaan lijken te verdwijnen.
Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer een beroep gedaan wordt op de radiologische onderzoeken om er zich van te vergewissen dat een conservatieve therapie veilig kan worden toegepast. Het is dus van zeer groot belang dat de overzichtsopnamen juist worden geïnterpreteerd en dat de radioloog accuraat advies kan geven over eventuele verdere nuttige onderzoeken.
In deze setting wordt de computertomografie (CT) meer en meer naar voor geschoven als het voorkeursonderzoek om de plaats en het niveau van de obstructie aan te tonen, alsook om verwikkelingen zoals ischemie en perforatie op te sporen.
In deze bijdrage zullen de rol en de impact van de beeldvormende technieken en in het bijzonder van CT besproken worden.

Small bowel obstruction: the role of radiological investigation
Small bowel obstruction is a significant cause of acute surgical admissions. There is an increasing tendency for initial conservative management rather than immediate operative intervention, as some cases seem to resolve spontaneously. This resulted in a growing reliance on imaging investigations to reassure the surgeon that medical therapy can be safely instituted.
Recently, computed tomography has been proposed as the technique of choice to help define the severity, level, cause and complications of acute small bowel obstruction.
The aim of this review is to discuss the contribution of plain abdominal radiography, small bowel follow-through, ultrasonography and early CT in the diagnosis of acute small bowel obstruction.

download article
34.239.158.107.